събота, 27 август 2011 г.

Средновековни колани/Medieval belts

Колан ВБЦ-кожа,бронзови апликации
КоланВБЦ
Колан ПБЦ,стилизация
Поредното коланче за ПБЦ
Колан тип''Дивдядово'' ПБЦ,VIII в.
Колан тип''Гледачево"ПБЦ,VIIIв.
Колан по находка от Добрич.ПБЦ,9-10в кожа,бронз

Селяхкък 19век-кожа,бронз .
От години си го нося със здраве.В отделните секции се втъкват пищовите,ятаган,каракулак,кама,харбия,от двете страни се поставят кутийки фишиклъци,броеница,и др.
Моят личен селяхлък,виждат се евзалия пищов,каракулак,нож и кутийка-фишеклък за 6-7фишека.
Средновековен колан 13-14в./Medieval belt 13-14c
Колан 13-14в.бронз,кожа/Belt 13-14c bronze
Колан 13-13в кожа,бронз,25mm x 180cm/Medieval belt 13-14c bronze

Няма коментари:

Публикуване на коментар