събота, 27 август 2011 г.

Токички,копчета,апликации за колани и чантички/Buckles, buttons, trims for belts and bagsТока за колан,ПБЦ Бронз
 Две коланни апликации за ПБЦ,бронз
Средновековна ориенталска/арабска/тока,бронз
Коланна тока 8-13в,бронз,размери 43х56мм,подходяща за ремък 30-32мм/byzantine buckle 8-13c,brass/
Византийска коланна тока 6-8в/byzantine buckle 6-8c,brass/
Византийска коланна тока 6-8в/byzantine buckle 6-8c,brass/
Византийска коланна тока 7в,бронз/byzantine buckle 7c,brass/


 Коланни апликации по мотиви от находка от Добрич,бронз,8-10в

Коланен накрайник и апликации по находки от Велики Преслав,бронз,9-11в.
Тока за колан,ПБЦ по находка от Силистра,бронз
 Коланен накрайник 10-14в,26х48мм,бронз
Византийска коланна тока,бронз/Byzantine belt buckle bronze
Bulgarian belt buckle 7-9c ,bronze
Средновековни копчета,бронз/Medieval buttons, bronze
Коланен накрайник,Плиска 9-10в,24х94мм,бронз
Комплект за колан по находката от ''Чингул'',12-13в,бронз/ Chingul belt fittings 12-13c,bronze
Средновековни копчета,бронз/Medieval buttons,bronze
Хунска тока за колан,бронз  и хематит.Hun buckle,bronze
Хунска тока за колан,бронз/Hun belt buckle,bronze
Коланна апликазия от Врап,бронз 32х44мм./Belt fitting ,bronze 32x44mm
Коланна тока 13-14век,бронз,32х43мм/Belt buckle 13-14c,bronze 32x43mm
Накрайник за колан 13-14в.
Тока за колан 13-14в,бронз/Belt buckle 13-14c
Бронзова тока 10-13в /Bronze buckle
Бронзови коланни апликации и вусулка-луница ПБЦ
Накрайник за колан 13-14в.бронз 30х52мм
Накрайник за колан 13-14в.бронз 22х52мм
Коланни елементи 13-14в.бронз,23-24мм/Belt fittings 13-14c bronze,23-24mm
Малки средновековни коланни токи 13-14в,бронз./Medieval buckles 13-14c,bronze
Средновековна тока 30х45мм,бронз/Medieval buckle 30x45mm,bronze

1 коментар: