събота, 27 август 2011 г.

Римски заигравки/Roman items

Калиги(Caligae)

Дамски обувчици
Карбатина(Carbatina)
Калиги и колан(cingulum)
Гладиаторски колани/Gladiator belds/


Моите римски лъжици/My roman spoons/
Голяма римска лъжица/Roman spoon/
Римски медицински инструменти(първа част)
Roman medical tools 2
Тубус за медицински инструменти/месинг,калаено-оловен приопй/
Моята ''антична"фибулка/месинг/
Късноримска фибула(месинг)

Моето Римско''швейцарско" ножче/бронз,стомана/
My roman ''swiss''knife

Първото от серийните ножчета
"Антични"везни/Roman scales/
Римска легионерска патера /Roman legionary patera/ месинг,калай
Римска медицинска кутийка/Roman medical box/-135х42х70мм ,месинг
Моят щит,дърво и метал,диаметр 66см
Късноримска бронзова фибула
Бронзова фибула

Медальон''Сопата на Херкулес",бронз,53мм  ''Hercules club",bronze
 Римски амулет-гладиус,бронз,48мм /Roman amulet-gladivs bronze 48mm
Амулет-фалос,бронз 36мм /Amulet-falos,bronze,36mm
Уред за обгаряне на рани,бронз,300мм/ Tile Cautery
Roman osteotome bronze,115mm
Roman osteotome tip B bronze,161mm
 Roman Abdominal forceps bronze,175mm
Roman stylo,bronze 131mm
Roman ligula,bronze,164mm
Римски скалпел,бронз,стомана 60С2(HRC=58-59)/Roman scalpel ,124mm
Римски скалпел,бронз,стомана 60С2/Roman scalpel 165mm
Римски раноразширител,бронз 140мм
Римски спринтрии ,бронз Ф31-33мм
Асклепий, Ασκληπιός,бронз,75х51мм
Римски екстрактор за стрели по находка от Римини,бронз/Roman errow extractor,bronze

Калъф за медицински инструменти.Case for medical instruments.
Ларариум/ Lararium
Тока късен Рим,бронз/Late Roman belt buckle,bronze
Тока късен Рим,бронз/Late Roman belt buckle,bronze SilistraКъсноримски коланни елементи,4-5век,бронз/Late Roman belt fittings,4-5c. bronze
Късноримски колан с мотиви от находки от Силистра/Late Roman belt
Късноримски накрайник за колан,4-5в/Late Roman belt fitting,4-5c. bronze
Късноримски колан за спата,4-5в/Late Roman spatha belt,bronze
Късноримски коланен фитинг,бронз,60х26мм/Late Roman belt fitting,bronze,60h26mm
Приста бронзова фибула/Simple bronze fibula
Римско стило,бронз 114мм,Ф=7мм/Roman stylus,bronze 114mm,Ф=7mm
Римска сонда и игла за лечение на катаракта на окото/Roman cataracte needle ,bronze
Фибула в готски стил,бронз/Gothic style fibula,bronze
Късноримска коланна тока,бронз,стъкло, 69х34мм/Late roman belt buckle,bronze,glass 69x34mm
Бронзово огледало/Bronze mirror Ф=101мм , Н=160мм
Готска фибула,бронз,гранат 86х45мм/Gothic style fibula,bronze
Римски амулет-фалос,бронз/Roman phallos-amulet,bronze
Късноримски колан за спата/Late Roman spata belt
Фибула със стъклено мънисто/Migration period fibula,glass,bronze
Късноримска фибула-цикада.бронз/Late Roman fibula''Cicada''bronze
Фибула-цикада,стъкло,бронз/Fibula''Cicada'',glass,bronze
Късноримска коланна гарнитура от дунавския регион,бронз/Late Roman belt fittings,bronze.
Римска мастилница с бронзово перо/Roman ink por,roman pen

1 коментар: